Aktuellt

2017-12-20 Förslag till nya taxeringsvärden

Skatteverket har till en del arrendatorer lämnat förslag på taxeringsvärden för husen på arrendetomterna att gälla från 2018. Sommarstugeföreningen har till dessa medlemmar påpekat möjligheten att söka få taxeringsvärdet reducerat, med hänvisning till de restriktioner som finns i arrendekontrakten, t.ex. att tomterna inte får utnyttjas för åretruntboende. Numera har åretrunthus och fritidshus samma områdesklassificering för taxering, men restriktionerna i kontrakten torde påverka husens marknadsvärden negativt. Föreningen har för arrendatorerna gett förslag till skrivning att inlämnas till Skatteverket. 

 

Reduktion av taxvärden 2018

En del arrendatorer har under sommaren 2018 fått besked om reducering med 25% av taxeringsvärdet.

 

Oxelösunds skärgårdsplan

2017-05-17 Remissvar till Skärgårdsplanen

samrad-skargardsplanen-2017.jpg  

skargardsplanen-samradssvar.docx

 

2017-05-17 

Läget på Västra Femöre

Detaljplan är fastställd för området mellan kanotklubben och gamla bondgården men också för området utanför bondgården. I det förstnämnda området har ett antal arrendatorer friköpt sina arrendetomter för mellan 700 tusen och 2,4 miljoner kronor.

För området utanför bondgården har lantmäteriet gjort klart med fastighetsbildningen men kommunen har ännu inte meddelat vilka priser man vill ta ut för tomterna.

Alskärsvägen, som börjar vid kanotklubben, har breddats och försetts med gång- och cykelbana. Kommunen har också dragit fram och tvångsanslutit vatten och avlopp samt erbjudit tillgång till bredband.